Za one koji zbog strašnih i jakih anti-spam filtera nisu dobili mejl, dokaz da nam jaki i strašni ništa ne mogu (ako upotrebimo last-minute strategiju!):

Na osnovu Člana 18. Statuta Jedriličarskog kluba „Lamar“ sazivam godišnju Skupštinu kluba za 27.decembar 2015.g u 17h na brodu-restoranu „Plavi“ , Beogradski Sajam, i predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela.
2. Izveštaj verifikacione komisije.
3. Izveštaj Nadzornog odbora.
4. Usvajanje godišnjeg obračuna.
5. Izbor novog Nadzornog odbora
6. Izveštaj o radu Kluba i Program aktivnosti u narednom periodu.
7. Promena sedišta Kluba.
8. Razno.

Molim da eventualne predloge za izmenu i dopunu dnevnog reda dostavite elektronskom poštom najkasnije 26.12.2015.g u 11h. Materijali za Skupštinu biće dostupni na zahtev počev od 26.12.2015.

Zadovoljstvo mi je da Vas pozovem da prisustvujete i uzmete učešće u radu Skupštine. Imajte u vidu da će član G.Šijan, član uprave Kluba, donirati prasence za ovaj događaj.

Brod-restoran „Plavi“ nalazi se na reci Savi kod Beogradskog sajma, preko puta retorana „Šest topola“ i neposredno nizvodno od SUR „Brodić“.

U Beogradu, 27.11.2015.g

Predsednik Skupštine JK „Lamar“

kap.Lazar JovanovićOdogovorite