NOVI FORMAT KURSA

NOVI FORMAT TEORIJSKOG KURSA U „LAMAR SAILING ACADEMY“

Imajući u vidu prezauzetost sadašnjih i budućih jedriličara, naročito izraženoj poslednjih par godina, rešili smo da uvedemo ekstenzivni Teorijski kurs jedrenja i upravljanja krstašima na jedra, u dva dela.

Ovaj kurs je iste sadržine kao i naš dosadašnji veoma dobro prihvaćeni kurs, sa 4 dodatna časa. Namenjen je polaznicima sa manjkom slobodnog vremena, tako da će raspored predavanja biti veoma fleksibilan: precizni termini se dogovaraju sa polaznicima tokom kursa-prilagođavaju se njihovim potrebama. Klase nisu velike, pa ta praksa dobro funkcioniše.

Kurs je podeljen u dva dela, mornarski i kormilarsko-skiperski.

Prvi, mornarski, deo će se sastojati od svega dva okupljanja, po 4 časa. Po našem mišljenju, svako ko se prvi put ukrcava na brod sa bilo kakvim jedriličarskim ambicijama (ili bez ambicija!), ali i svako ko ozbiljno misli da se odškoluje do kraja, treba da odsluša ovih prvih 8 časova kursa. Ovaj deo kursa će početnicima drastično olakšati ukrcaj i boravak na jedrilici, podići samopouzdanje, otkloniti strahove i ubrzati adaptaciju na potpuno novi ambijent. Iskusnim jedriličarima ovi časovi su potreban uvod u sistematsku obuku.

Tokom ovih časova, prikazujemo dva britanska nastavna filma, uz naš komentar. Filmovi sveobuhvatno prikazuju  jedrenje; oni su faktički uvod i pregled programa škole. Osim toga, uputićemo vas u osnovna znanja o brodu (plovnost, stabilitet, brzina), što će vam omogućiti da se osećate sigurnije na krstarenju, ali i da steknete važna znanja o upravljanju jedrilicom, a i o nekim ograničenjima.  Naučićemo vas da vezujete 4 osnovna mornarska čvora – pomoću kojih možete vezati sve! Iako je ovo praktična disciplina, učimo je na teorijskom kursu jer je važno da se svaki član posade ukrca sa ovim znanjem. Zatrebaće mu odmah! Iskusni jedriličar-psiholog će vas, uz demonstraciju, uputiti u složene odnose na brodu i objasniti neke elemente vizuelnog opažanja na moru. Naravno, govorićemo o principima rada jedara. Uputićemo vas u osnovne sigurnosne procedure i opremu.

Drugi, skipersko-kormilarski  se tematski nastavlja na prvi. Objasnićemo detaljno jedrenje u različitim pravcima prema vetru. Uputićemo vas u tajne uspešnog sidrenja i manevrisanja motorom i na jedra. Posebnu pažnju posvetićemo kursu navigacije i praktičnom radu na karti i ozbiljnom kursu pomorske meteorologije. Kada savladamo ove dva kursa pristupićemo uvežbavanju pripreme za plovidbu, u realnom vremenu. Čućete sve što treba da znate o upotrebi pomorske VHF radio stanice. Proći ćemo sva Pravila o sprečavanju sudara na moru i dati odgovore na pitanje: ko ima prednost u svim situacijama i kako se označavaju pojedine kategorije brodova. Objasnićemo bitne pravne procedure (pravo mora, isplovljenje u inostranstvo i dolazak u stranu luku, brodske papire i ovlašćenja skipera, osnovne postupke u slučaju havarije, zamke osiguratelja…Ukazaćemo na par dobrih pomorskih običaja. Ispričaćemo vam šta se može i šta treba raditi u jedrenju u ekstremnim uslovima. Iskusni Capo di macchina će vas uputiti (ukratko) u osnovne postupke i moguće probleme sa motorom. Na kraju kursa, odražava se veoma zanimljiva i adrenalinska virtuelna regata. Polaznici , podeljeni po posadama, takmičarski rešavaju na karti navigacijski zadatak i test pitanja. 

Na drugom delu kursa dobićete naš CD-podsetnik sa predavanja.

Ovakva podela kursa je, prema našem iskustvu, optimalna. Budući jedriličari će posle prvog dela imati adekvatnu pripremu bilo za praktičnu školu, bilo za neko jedrenje u vlastitoj režiji, a posle osnovnog jedriličarskog iskustva će bolje razumeti i lakše usvajati složeniju materiju iz drugog dela.

Nastojaćemo da prvi deo kursa održavamo pred sezonu jedrenja, a drugi posle sezone, sa mogućnošću (ne i obavezom) da se u međuvremenu ukrca i na praktični kurs – školsko krstarenje

Dakle: pođete na prvi deo, ako vam se svidi rezervišete nastavak, ako ne, nije obavezno (Na naše zadovoljstvo, već 29 godina se uvek  svima svidi i uvek svi prijave za nastavak, kada je kurs podeljen).

Isto tako: Na praktični deo kursa (termin od  juna do  septembra) možete otići, ali nije obavezno. Tačan termin dogovaramo sa klasom.

Polaznicima naših kurseva omogućićemo polaganje ispita za sticanje MEĐUNARDNOG SERTIFIKATA ZA UPRAVLJANJE JEDRILICOM (ICC – International Certificate of competency – Sailing) pri Jedriličaskom savezu Srbije po povlašćenim finansijskim uslovima, dok će se onima koji sa nama ispune određene kriterijume, ispit biti priznat. 

Reference naših predavača:

Školu vodi

Lazar Jovanović,  kapetan duge plovidbe

 • Oko 100.000 Milja u jedrima, u 36 godina
 • Prvak Jugoslavije, višestruki i aktuelni prvak Srbije u jedrenju na krstašima.
 • Više od 80 medalja i trofeja, uključivo četiri pobede na veoma ozbiljnim i zahtevnim regatama  krstaša u inostranstvu (Crnu Goru ne računamo u inostranstvo)
 • Sekretar klase krstaša , Zatim predsednik komisije za krstaše i član Upravnog odbora Jedriličarskog Saveza Srbije.
 • Operativni trener jedrenja.
 • Sudski veštak za rečni i pomorski saobračaj

Ostali predavači:

Ljiljana Jovanović,  dipl.klinički psiholog

 • Jedriličaraka sa 27 godina iskustva u jedrenju
 • Telesni psihoterapeut sa evropskom EAP sertifikatom

Aca Ilić, kapetan bojnog broda

        – ex. Komandant  š/b „Jadran“         

        – Regatni i rekreativni jedriličar na krstašima sa višedecenijskim iskustom

Predrag Andrić, pomorski strojar I klase

 • Dugogodišnji upravitelj stroja – Capo di macchina na rečnim i brodovima duge plovidbe
 • Tehnički inspektor u pomorskim firmama
 • Neposredno iskustvo na održavanju pomoćnih motora na jedrilicama

Dragan Radovanović, dipl. metorolog

Dr.Aleksandar Caran, doktor medicine

 • Jedriličarsko iskustvo
 • Značajno bolničko i iskustvo u Slovenačkoj hitnoj pomoći