RASPIS ZA REGATU “VII LAMAR TROPHY”

TIVAT – RISAN –  BIGOVA – Za klasu „Krstaš“

02.-03.09.2017g.

 

 

I – Mesto i vreme održavanja

Regata će se jedriti u organizaciji YC “LaMar”-Beograd,  u saradnji sa  Porto Montenegro Yacht Club – Tivat (PMYC), a uz saglasnost Crnogorskog jedriličarskog saveza, na ruti Tivat-Bigova.

 

Start prvog jedrenja biće u Tivtu 02.09.2017.g. u 11.30h. Predviđena su dva jedrenja.

 

Oglasna tabla biće oglasna tabla Porto Montenegro Yacht Club-a u Tivtu.

 

II – Pravila takmičenja

Takmičenje će se odvijati po važećim međunarodnim regatnim pravilima (ISAF), propisima Crnogorskog  jedriličarskog saveza i pravilima klase, kao i uputstvima za jedrenje. U vremenu od zalaska do izlaska Sunca, na medjusobne obaveze jedrilica primenjivaće se Medjunarodna pravila o izbegavanju sudara na moru (1972.)

 

U slučaju nesaglasnosti ovog Raspisa i Uputstava za jedrenje, primeniće se Uputstva za jedrenje.

 

III- Klase jedrilica

Regata se raspisuje za klasu  “Krstaš”. Jedrilice će biti razvrstane prema Pravilniku CJS, u grupe po Open sistemu, shodno dužini preko svega. Jedrilice koje poseduju validan ORC sertifikat o premeru (Club ili Internetional) mogu biti posebno razvrstane uz primenu „time on distance“ koeficijenta. Jedrilica može biti razvrstana samo u jednu grupu.

 

IV- Program i valjanost takmičenja

 

petak, 01.09.2017.

16.00-19.30 sati       Prijavljivanje učesnika – Porto Montenegro Yacht Club – Tivat

 

subota, 02.09.2017.

08.00-09.30   Prijavljivanje učesnika (zakasnele prijave) – Porto Montenegro Yacht Club – Tivat

10.15            Skiperski sastanak – PMYC

11.30            Start prve trke

Druženje jedriličara posle trke biće preciznije opisano Uputstvom za jedrenje.

 

nedelja, 03.09.2017.

10.00            Start druge trke

20.00            Proglašenje pobednika i večera – Bigova

Planirano je da se održe 2 jedrenja.

Takmičenje je valjano i u slučaju da se održi samo jedno jedrenje.

 

Organizator zadržava pravo izmene programa, u skladu sa preovladavajućim meteorološkim i drugim bitnim faktorima. Eventualne izmene nastale pre 1.9.2017.  biće objavljene na sajtu JK ”Lamar” ,na veb adresi www.lamar.rs. Izmene nastale 1.9.2017. i kasnije biće objavljene na oglasnoj tabli PMYC u Tivtu.

 

Prijave za regatu će primati sekretarijat regate najkasnije do 19.30 sati na dan 01.09.2017.g (petak), na e-mail sailing@lamar.rs i u kancelariji regatnog odbora u PMYC  u Tivtu. Prijave poslate e-mail-om će se smatrati ispravnim samo ukoliko sadrže i podatke o broju članova posade. Kotizacija za učešće na regati iznosi 10€ po članu posade. KOTIZACIJA ZA PRIJAVE PRIMLJENE POSLE NAVEDENOG ROKA IZNOSI 15€ PO ČLANU POSADE

 

 

V – Raspored trka

Predvidjeno je da se odjedre dva jedrenja:

 

  1. trka krstaša:      Tivat – Lokacija određena Uputstvom za jedrenje
  2. trka krstaša: Lokacija određena Uputstvom za jedrenje – Bigova

 

VI- Sistem bodovanja

Primjenjivaće se low point sistem bodovanja.

 

VII- Regatni kursevi

Regatni kurs će biti u skladu sa skicom u prilogu Uputstva za jedrenje.  U slučaju potrebe, regatni odbor će, Uputstvom za jedrenje, skratiti regatni kurs ili pomeriti start za pojedine ili sve kategorije.

 

VIII- Nagrade

“LaMar Trophy” –  Jedrilici koja za najkraće ukupno vreme prejedri obe trke krstaša.

 

Prigodna plaketa prvoplasiranoj jedrilici u svim klasama.

 

Medalje za prve tri jedrilice u svakoj klasi.

 

Nagrade sponzora.

 

Dodela nagrada biće u mestu Bigova 03.09.2017. u 20.00 sati uz prigodan koktel.

 

IX- Odgovornost učesnika

Svi takmičari svojom prijavom za regatu prihvataju da će se pridržavati regatnih pravila (ISAF), pravila fair-play-a, kao i da na regati učestvuju na vlastiti rizik i odgovornost u svakom pogledu.

 

X – Vez za učesnike regate

 

Za učesnike regate obezbeđen je vez u marini “Porto Montenegro” od petka 1.9.2017. u 15h do subote 2.9.2017. u 11.30h, kao i vez u noći 3.-4.9.2017. u slučaju ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika. NEOPHODNO JE da učesnici regate koji će koristiti ovu pogodnost najave dolazak e-mail-om na adresu : PMYCSS@portomontenegro.com, sa podacima o imenu broda, skipera, dužini preko svega i gazu broda.

 

VOLOS , 18. avgust 2017.g.                                                    

ORGANIZACIONI ODBOR

 

Downloadujte prijavni list !

prijavni-listOdogovorite