Iz Škole

Radi povećanog interesovanja za školu kandidata van Beograda, odlučili smo da, za ove buduće/sadašnje jedriličare ponudimo Kormilarsko-skiperski (opciono i mornarski) kurs teorije, kao osnovu jedriličarskog treninga, po posebnom rasporedu: Intenzivna predavanja, 6 školskih časova subotom, sa nešto pauze npr. od 14.30-19.50h. Alternativni predlog je 8 školskih časova samo subotom, od 11-14.15 i od 15-18.15h. Početak u subotu 16.11.2019.g.

Ukoliko bude dovoljno verifikovanog interesovanja (min.6 polaznika), formiraćemo grupu. U dogovoru sa polaznicima može se napraviti i drugačiji raspored. Pogledajte šire informacije o školi ovde na sajtu.

Vaš dolazak treba da potvrdite uplatom avansa od 1800.- dinara na račun 205-23214-92 Lamar d.o.o. – Beograd, Smederevska 5, sa obaveznom svrhom uplate “ jedrenje-predavanja“, zaključno sa utorkom, 12.11.2019.g. Prispele uplate nam mogu biti jedini pokazatelj dovoljnog broja kandidata za formiranje grupe. Ukoliko se grupa ne formira, novac vam vraćamo u celosti u sredu, 13.11.2019.g.

Dodatne informacije ovde i na e-mail ili tel. 064 30 50 701, posle 16h

 

 Odogovorite