RAZGRNI MRAK I MAGLU! NAUČI KAKO SE TO STVARNO RADI!

XXXV klasa „Lamar Sailing Academy“ počeće (za neke nastaviti) teorijske kurseve jedrenja i upravljanja krstašima na jedra u utorak 13. novembra 2018. u 18.30 sati u rezervnim prostorijama JK „Lamar“ u Beogradu, Smederevska 5. Cena kompletne teorijske obuke (mornarski i kormilarsko-skiperski kurs je u protivvrednosti 180- € (40+140). Raspored časova usaglasiće se sa polaznicima. Dovoljno je da se pojavite, a poželjno da se prijavite na sailing@lamar.rs
Šire na www.lamar.rs/skola/ ili 064 30 50 701 , posle 16 sati.
Dobar vetar!Odogovorite